Misstänker du som fastighetsägare att dina driftskostnader är för höga? Den misstanken kommer förmodligen att visa sig vara överensstämmande med verkligheten. Vi är ett företag som specialiserat oss på att skapa skräddarsydda lösningar inom VVC och vi kan hjälpa dig att få ner dina driftkostnader på ett påtagligt sätt.

Vårt företag startades redan 1996 och vi har sedan dess byggt upp ett gediget samarbete med några av de största byggherrarna, fastighetsägarna och företagen i Sverige. Vi arbetar alltid kundnära och med målet att skapa långa relationer för framtiden. Att låta oss optimera din vvc – varmvattencirkulation – är en av de tjänster vi erbjuder som kan göra störst skillnad.

Ett välfungerande och optimerat VVC-system innebär betydande besparingar och samtidigt också en ökad komfort för alla dina hyresgäster. Hur ser VVC-anläggningen ut i er fastighet och vad kan göras bättre? Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte!

VVC - högre komfort och lägre kostnader

Om du skruvar på varmvattnet i en kran så förväntar du dig att det blir varmt snabbt. Om det dröjer länge innan vattnet når den önskade temperaturen så är detta ett tecken på att ditt VVC-system inte fungerar på ett optimalt sätt. Det innebär dessutom inte bara att du spiller en massa tid på att vänta tills vattnet blir varmt – det innebär även att du, bokstavligt talat, spolar en massa pengar ner i avloppet.

Genom att anlita oss för en optimering av ditt VVC-system så kan du spara stora pengar. Vattnet blir varmt på nolltid och du behöver inte spola i en evighet. Utöver detta så handlar det även om det uppenbara: är det värt att spola en så värdefull resurs som vatten? En optimering är något som sparar våra resurser och som bidrar till att du minskar dina negativa avtryck på miljö och klimat.

optimerad VVC för dusch
Diskussion om VVC på kontor

VVC - smarta lösningar som gör skillnad

En optimering av ett VVC-system innebär att en rad olika åtgärder kan vidtas. Det kan handla om att koppla på termostater och sensorer som övervakar och reglerar temperaturen på vattnet. Det kan även innebära att man använder sig av avancerad tidsstyrning som gör att vattnet i VVC-pumpen endast cirkulerar då det är nödvändigt – och går ner i varv under perioder på dygnet då vattenanvändningen är lägre.

Det senare innebär också att man kan se ett minskat slitage och en längre livslängd på systemet. En isolering av alla rör och ledningar kan också innebära en markant skillnad för kostnaderna. Vilka åtgärder som vidtas är en fråga om hur just ert VVC-system och er fastighet ser ut. Varje fastighet är unik – och vårt sätt att arbeta anpassas alltid utifrån de behov och förutsättningar som finns.


VVC - varmvatten utan risk för sjukdomar

En väldigt viktig aspekt av VVC och underhållet av ett sådant system handlar om att förhindra sjukdomar. Att rören och ledningarna rengörs är något som kan förhindra mikrobakteriell tillväxt och där man kan leverera varmvatten utan risk för legionellatillväxt i tappvattensystemet.

Vi arbetar alltid med mätningar och undersökningar i samband med att vi anlitas för en optimering av VVC. Ingen ska riskera att bli sjuk som en följd av ett bristande underhåll och undermålig hygien.

Kontakta oss

Hur ser rördragningen ut?

En fråga som alltid kräver ett svar handlar om rördragningen. I vissa fall så har rördragningen skett på ett undermåligt sätt i en fastighet. Det innebär att varmvattnet tvingas cirkulera onormalt länge och att värmeförlusterna därför blir betydande. Genom att korta av avståndet mellan rören kan man minska värmeförlusterna och se ett mer effektivt system.

Detta gäller givetvis också i samband med nyproduktioner. Vi anlitas ofta i samband med att större projekt ska initieras och planeras. Vår expertis i denna fråga innebär alltid stora vinster för byggherren och ger en trygg och säker drift långt in i framtiden.

En del av en större helhet

Som experter på energioptimering och energieffektivisering så är frågan om VVC en viktig del av en större helhet. I en fastighet så hör allting ihop och allt måste samspela med varandra. Vatten, el, värme, energi, isolering, ventilation och så vidare: allt räknas och varje liten detalj har en stor påverkan på både kostnader och klimat. Vårt arbete bygger på att varje fastighet behandlas på ett unikt sätt och där vi ser över de mindre detaljerna för att skapa en energieffektiv helhet. Det handlar sällan om att bara en enda sak inte fungerar optimalt. I många fall så måste man sätta in flera mindre insatser på flera olika håll för att nå en optimal drift.


VVC för optimal drift

Målet är att din fastighet ska fungera optimalt, att alla dina system ska ha en effektiv drift och att dina kostnader ska sänkas på ett markant sätt. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss