Ett behagligt inomhusklimat
börjar med bra luftkvalitet


Ventilationen är en viktig del av inomhusklimatet och påverkar mer än bara kvaliteten på luften. För oss innebär en bra ventilationsservice att du både får ett bra inomhusklimat och total kontroll över din anläggning och energiförbrukning. Vi rekommenderar alltid en regelbunden service. Det ger en bra bild av systemets skick och ökar dess livslängd.

Våra tekniker har mångårig erfarenhet av utredning och felsökning och vi utför byten av till exempel takfläktar, spiskåpor och även ombyggnad av kanalsystem. Vi erbjuder också OVK-besiktning och OVK-åtgärder som till exempel rengöring och injustering.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

En OVK-besiktning är obligatorisk i fastigheter där det vistas människor och kontrollen skall göras var tredje eller vart sjätte år. De olika intervallerna beror på ventilationslösning.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningen utförs och man måste alltid anlita en certifierad besiktningsperson för arbetet. Efter en utförd besiktning informeras myndigheterna och fastighetsägaren får ett väl dokumenterat ventilationssystem med gällande status och eventuellt åtgärdsförslag för energieffektivisering och optimerad funktion.

Injustering

Ventilationen i en fastighet påverkas av en mängd faktorer som till exempel verksamhet, antal människor, väder och föroreningar i luften. Med tiden ändras förutsättningarna och en kanalrengöring och/eller injustering kan bli aktuell.

Om man får problem med drag, ojämna luftflöden, lukter eller oljud kan det även här vara hög tid att se över systemet och överväga en injustering. Vid en sådan fördelar vi luftflödena för rätt mängd luft på rätt plats. Korrekt utfört är det också en viktig komponent för en effektiv energianvändning i byggnaden.

Servicearbeten & Underhåll

Våra tekniker har lång erfarenhet av utredning och felsökning gällande fastigheters ventilationssystem och vi utför till exempel byten av takfläktar, spiskåpor och ombyggnationer av kanalsystem.

Vi erbjuder även OVK-åtgärder med certifierad kompetens inom både rengöring och injustering.

Kontaktpersoner


Praktik / LIA

Vill du göra din praktik eller LIA hos oss?
Kontakta Mikael Alminger

 

Mikael Alminger

Drift & Energi / Ventilation

mikael.alminger@canmera.se

031 – 337 83 02

Kent Bäckström

Drift & Energi / Ventilation

kent.backstrom@canmera.se

031 – 337 83 05


Serviceavtal för er trygghet

Genom ett serviceavtal kan du säkerställa att du får en kostnadseffektiv förvaltning.
Vi hjälper våra beställare med både förebyggande och felavhjälpande underhåll.
Våra tekniker har kunskaper inom ventilation, värme, tappvatten, el samt styr- och reglerteknik

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan Canmera alltid skicka en tekniker med både rätt kompetens och utrustning.

Läs mer

”För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!”