Energieffektivt med rätt värme och fungerande tappvatten


En fastighet drivs av en mängd tekniska system som till exempel värme, tappvarmvatten och ventilation, där samverkan mellan systemen är viktigt för en optimerad drift. Vi kombinerar både hög teoretisk kompetens med praktiskt arbete och våra energitekniker har lång erfarenhet av olika typer av fastigheter.

Vi arbetar ofta med kartläggning och energiutredning och tack vare vår breda kunskap kan vi på Canmera alltid skicka en tekniker med rätt kunskap och utrustning så allt fungerar som det ska.

VVS

Inom vår VVS-avdelning har vi montörer och tekniker som är specialiserade på allt från värmeinjusteringar, servicearbeten i lägenheter samt felavhjälpande underhåll i och utanför en fastighets undercentral.

Vi utför även mindre entreprenader och både byter ut och bygger om värme- och tappvattensystem för en bättre funktion.

VVC

En fungerande varmvattencirkulation (VVC) ger inte bara varmt vatten ur kranen i det ögonblick du öppnar den, utan ger också en förutsättning för att säkert leverera vatten utan risk för legionella-tillväxt. Varmvattenproduktionen utgör samtidigt en stor del av en fastighets energiförbrukning, så det finns mycket att vinna på att optimera sin VVC-anläggning.

Värmepump/återvinning

En värmepump är ett bra alternativ för många fastigheter. Det är en långsiktig investering som också är bra för miljön. Canmera arbetar med både enkla och komplexa värmeanläggningar och vi har mer än 25 års erfarenhet av installation och service. Vi vet vad som fungerar i praktiken och var problemen brukar uppstå.
De senaste åren har vi genomfört stora återvinningsprojekt där vi återvinner energin i frånluften för att ta vara på den energi som annars skickas rakt ut i luften.

Kontaktpersoner


På Canmera arbetar vi tillsammans och samarbetar nära mellan våra avdelningar för att dra nytta av våra kompetenser och erfarenheter för att leverera bästa möjliga nytta för våra kunder.

Daniel Ljunggren

Avdelningschef VS

daniel.ljunggren@canmera.se

031 – 337 83 48


Serviceavtal för er trygghet

Genom ett serviceavtal kan du säkerställa att du får en kostnadseffektiv förvaltning.
Vi hjälper våra beställare med både förebyggande och felavhjälpande underhåll.
Våra tekniker har kunskaper inom ventilation, värme, tappvatten, el samt styr- och reglerteknik

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan Canmera alltid skicka en tekniker med både rätt kompetens och utrustning.

Läs mer

”För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!”