För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!

Drift & Underhåll - Servicearbeten

En stor del av vår serviceverksamhet består av felsökning och åtgärdande av brister i lägenheter, lokaler och till exempel idrottsanläggningar. Inom ventilation utför vi allt ifrån byte och injustering av spiskåpor, åtgärdande av luktproblematik till omlagring av fläktar.

Vi har under de senaste åren genomfört ett antal samordnade projekt i flerbostadsfastigheter där vi har utfört kanalrensningar, Injusteringar samt OVK-besiktningar. Genom att jobba mer samordnat kan vi ta ansvar för att installationerna genomförs på ett strukturerat sätt, minimera antalet besök och därmed störa hyresgästerna så lite som möjligt. Vi utför dessa projekt med egna anställda RSVR-certifierade kanalrengörande, certifierade injusterare samt OVK-besiktningspersoner.
Inom vår rör-avdelning har vi montörer och tekniker som är specialiserade på allt från mindre servicearbeten i lägenheter till felsökning och felavhjälpande underhåll i och utanför en fastighets undercentral.

Entreprenader

Vi utför entreprenader inom både ventilation och rör.
Exempel på uppdrag kan vara fläkt- och aggregatbyten, byten av rörstråk på tappvatten och värme, ombyggnad av undercentraler, badrumsrenoveringar samt installation av värmepumpar.

Om ni inte har tid eller kunskap att handla upp hela entreprenader så har vi lång erfarenhet av att hålla ihop och samordna olika yrkeskategorier och specialister till en fungerande helhet. Vi tar hand om upphandlingen och ansvarar för hela processen. Genom vår mångåriga kunskap i både teknik och fastighetsekonomi tar vi, utifrån era behov fram den bästa lösningen för projektet. Vi erbjuder både helhetslösningar, från projektering till färdig installation och utför uppdrag enligt handling.


Fastighetsautomation (Styr)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut dolor rhoncus, pulvinar arcu eget, vestibulum erat. Pellentesque sed sodales magna.


Samlar/Övervakar allt vi gör

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut dolor rhoncus, pulvinar arcu eget, vestibulum erat. Pellentesque sed sodales magna.


Samspelet Kyl, Värme Ventilation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut dolor rhoncus, pulvinar arcu eget, vestibulum erat. Pellentesque sed sodales magna.

Intresserad av att arbeta tillsammans?

”För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!”