Om Canmera


Canmera grundades 1996 och erbjuder ett helhetskoncept inom fastighetsteknisk drift och underhåll. Vi har lång erfarenhet av energioptimering och verksamheten har sitt ursprung från Drift & Energi-avdelningen på Göteborgsbaserade Bostads AB Poseidon.

Företagets stomme är ramavtal gällande service och entreprenader för offentliga beställare runt omkring Göteborg. Utöver de större ramavtalen utför vi total-, utförandeentreprenader åt privata fastighetsägare, byggentreprenörer och bostadsrättsföreningar. Vi har också ramavtal med ett antal stora tillverkare när det gäller garantiservice, igångkörningar och felsökning.

Allt fler av våra uppdrag sker i nyproducerade fastigheter, där vi både felsöker och åtgärdar brister som begränsar komforten för de boende. Dessa uppdrag sker alltid på ett mycket strukturerat sätt, för hyresgästernas bästa komfort och trygghet .

Våra entreprenader varierar ofta i storlek och karaktär, vilket gör att vi måste vara flexibla och lösningsorienterade. Vi har genom åren byggt upp ett stort nätverk av professionella samarbetspartners, underentreprenörer och leverantörer som kompletterar vår kompetens och våra resurser på bästa sätt.


Vår värdegrund

Vår värdegrund är riktlinjer för hur vi uppträder inom och utanför Canmera.
Den bygger på vår kultur och våra värderingar och visar hur dessa hänger ihop med vårt dagliga arbete.

Trygghet

Våra kunder ska känna en trygghet i att vi alltid engagerar oss i att lösa problem och håller det vi kommit överens om.

Vi strävar efter att vara en hälsosam, säker och trivsam arbetsplats. Fri från kränkande särbehandling. Vi arbetar aktivt med att eliminera faror och att minska arbetsmiljörisker.

Vi tar ansvar för att skydda miljön. Vi strävar också efter att optimera energieffektiviteten i våra uppdrag och att minska vår miljöpåverkan från transporter och avfall.
Självklart följer vi all lagstiftning och andra relevanta krav som berör oss.

Tillsammans

Canmeras verkliga värde finns i de människor som arbetar här. Därför utvecklar vi ständigt vår kunskap, våra erbjudanden och arbetssätt. Det är naturligt att hjälpa varandra och dela med sig av kunskap och erfarenhet.

Vårt motto - bli bättre, bäst!

”För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!”