Hur fungerar värmesystemet i er fastighet? Hur mycket betalar ni i driftskostnader – och hur pass god inomhusmiljö finns i varje enskild lägenhet? Vi har utvecklat en metod för värmeinjustering som utgår från att varje fastighet är unik – och att tillvägagångssättet därför också måste anpassas efter de behov och förutsättningar som finns.

Våra beräkningar anpassas alltid efter varje unik fastighet och vi lämnar aldrig någonting åt slumpen. Genom en värmeinjustering i vår regi så garanteras du sänkta kostnader och ett behagligt klimat. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte och ser över vad som behöver göras i er fastighet!

Värmeinjustering - bättre inomhusklimat

Vårt injusteringsteam injusterar varje år uppemot 10.000 ventiler och vi har en lång och gedigen erfarenhet av värmeinjustering hos fastighetsägare, BRF:er och hos företag. Vi arbetar alltid metodiskt och fokuserat. Ett mål är att de boende ska påverkas minimalt under projektet och vi ser därför till att arbeta både informativt och effektivt.

En av de stora vinsterna med en värmeinjustering i vår regi är att belöningen syns direkt. Man kan redan samma dag känna en markant skillnad i inomhusmiljön och de boende får genom vårt arbete ett mer trivsamt hem där värmen flödar jämnt – oavsett vilket rum man befinner sig i.

Värmeinjustering, optimering av värmesystemet
diskussion om värmeinjustering hos Canmera Comfort AB

En värmeinjustering sänker era kostnader

Att elda för kråkorna är tyvärr inte ovanligt att se. Många fastighetsägare har betydligt högre driftskostnader än vad man borde ha – och många är tyvärr också helt omedvetna om detta. En värmeinjustering är en av de mest effektiva investeringar man kan ta. Det handlar om en extremt kort återbetalningstid och det handlar dessutom om en investering som lönar sig redan från dag ett.

En värmeinjustering innebär dessutom inte något större ingrepp i fastigheten. Vi arbetar alltid effektivt och ser till att jobbet sker inom överenskommen tid och till avtalat pris. Vi sänker era kostnader och skapar ett bättre inomhusklimat för era hyresgäster genom en professionell värmeinjustering.


Undvik klagomål och missnöje

Obalans i värmesystem kan dels leda till höga driftskostnader, men även synas i ett allmänt utbrett missnöje hos de boende i fastigheten. Har du som fastighetsägare problem med att dina hyresgäster klagar på att det är för varmt eller för kallt i sina respektive lägenheter – eller i delar av dessa – så är en värmeinjustering ett effektivt sätt att lösa problemet på. Vi ordnar obalansen och skapar en fastighet där värmen fördelas jämnt och behagligt till varje lägenhet.

Kontakta oss

Värmeinjustering - en del av en energioptimering

Vi är experter på allt som rör vatten, värme, ventilation och VVS och vi erbjuder våra tjänster till fastighetsägare, BRF:er och företag som vill sänka sina driftskostnader. För oss så hör allting ihop. Elen, värmen, vattnet och ventilationen i en fastighet må ha olika system – men de måste ändå samverka. Minsta problem med något av dessa leder obönhörligen till högre kostnader, obalanser och kortare livslängd för det system som inte fungerar optimalt.

En energioptimering i vår regi bygger på att se alla de små detaljerna och genom detta också skapa en optimal helhet. Vi undersöker, mäter och kontrollerar en fastighet från grunden och kan, genom att sätta in rätt insatser, skapa en energieffektiv lösning som både sparar pengar och leder till minskad påverkan på klimat och miljö. En värmeinjustering är en del av någonting större. Hur ser det ut i era fastigheter?

Kan det vara läge att uppdatera värmesystemet?

Äldre värmesystem kan fungera – men på ett långt ifrån optimalt sätt. I samband med att vi anlitas för en värmeinjustering så kan vi även utföra moderniseringar där vi byter ut radiatorventiler, stamreglerventiler och termostater. På köpet ges du som kund ett värmesystem som fungerar optimalt och som både skapar komfort hos de boende – och ger dig lägre driftkostnader.

En modernisering innebär även minskat oljud, en optimerad värmekurva och en bättre framledningstemperatur. Allt som allt så kommer du att få ett värmesystem som anpassas för dina behov och som möter de krav vårt moderna samhälle ställer. Vi förbättrar och förenklar för dig.

Kontakta oss redan idag så börjar vi vårt arbete i din fastighet!


Smarta system ger bättre kontroll

Vi har många ramavtal med större fastighetsägare, BRF:er och företag som väljer oss för regelbunden värmeinjustering i syfte att spara pengar. Vi implementerar system som gör att vi på ett enkelt sätt kan övervaka och identifiera olika förändringar. Genom detta kan vi också sätta in insatser i god tid om någonting inte skulle fungera optimalt i värmesystemet.

Vi arbetar alltid med långsiktighet. Dels så vill vi att du som kund ska bli en återkommande sådan, och dels vill vi också att du ska inse att en professionell värmeinjustering är en viktig del av underhållet av din fastighet. Ett underhåll som sparar dig en massa pengar.

Kontakta oss