Vi har de senaste tio åren arbetat mycket med felsökning och åtgärdande av varmvattencirkulationsproblem och legionellabekämpning i flerbostadshus, äldreboenden och hotell.

Genom att bygga upp team av duktiga operatörer som fått arbeta nischat med just VVC-problem har vi samlat en stor erfarenhet och arbetat fram en metod för utredning och kartläggning. Eftersom vi i regel alltid även får i uppdrag att åtgärda enligt vår kartläggning vet vi även att vår åtgärdsförslag är effektiva.

Vi arbetar frekvent med kartläggning och utredning av VVC-system och tack vare vår breda och mångåriga kunskap kan vi på Canmera alltid skicka en energitekniker med rätt kompetens och utrustning för eventuella åtgärder.

Utredning och kartläggning

Ett VVC-system är komplicerat och har många potentiella felkällor.
Vi går lugnt och metodiskt tillväga och tittar på bland annat isolering, överläckage, kortslutningar och obalanser.
Vi upptäcker ofta brister som tyder på bristande förståelse för denna komplexitet och inte sällan bristande kompetens och slarv, som med pumpen på bilden till exempel.

Åtgärd VVC

En fungerande varmvattencirkulation (VVC) är inte bara en fråga om komfort då varmvattnet förväntas komma snabbt i kranen, utan en förutsättning för att säkert leverera varmvatten utan risk för legionella-tillväxt i tappvattensystemet.

Varmvattenproduktion utgör samtidigt en stor del av fastighetens energianvändning. Det finns alltså mycket att vinna på optimera sin VVC-anläggning.

Kontakta oss om ni har VVC-problem

Har ni problem med ert tappenvatten, varmvattencirkulation (VVC) eller misstänker ni att ni har legionella? Kontakta oss så kan vi hjälpa er, vi tar även legionella tester.

Kontaktpersoner


På Canmera arbetar vi tillsammans och samarbetar nära mellan våra avdelningar för att dra nytta av våra kompetenser och erfarenheter för att leverera bästa möjliga nytta för våra kunder.

Anders Gustavsson

vd

anders.gustavsson@canmera.se

031 – 337 83 10


Serviceavtal för er trygghet

Genom ett serviceavtal kan du säkerställa att du får en kostnadseffektiv förvaltning.
Vi hjälper våra beställare med både förebyggande och felavhjälpande underhåll.
Våra tekniker har kunskaper inom ventilation, värme, tappvatten, el samt styr- och reglerteknik

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan Canmera alltid skicka en tekniker med både rätt kompetens och utrustning.

Läs mer

”För oss är varje fastighet och projekt unikt. Vi är problemlösare som ser till att din fastighet fungerar som den ska!”